Regulamin serwisu Najszybsza.pl

§ 1. Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://najszybsza.pl

Serwis Zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

Usługodawca - firma Esentia Aligata sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Gdańska 2 /67 Warszawa 01-633, o numerze NIP 5471996177, REGON: 072886795, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186680, z kapitałem zakładowym 87450 zł, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Kontakt do Usługodawcy: adres e-mail info@najszybsza.pl, telefon +48 502390293

Podmiot przetwarzający - podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Usługodawca

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Rejestracja - proces rejestracji danych Użytkownika w Serwisie, który zostaje zakończony aktywowaniem Konta użytkownika.

Konto Użytkownika - indywidualne konto internetowe założone w Serwisie podczas rejestracji.

Usługi określone w Regulaminie i świadczone w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kreator - narzędzie do tworzenia stron www dostępne online przez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się do Serwisu.

Witryna - zbiór stron internetowych w jednej subdomenie internetowej, które Użytkownik zbudował w Kreatorze.

Nowa Domena - domena zamówiona i dzierżawiona w Serwisie Najszybsza

Własna Domena - domena zamówiona w Serwisie zewnętrznym

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Treści - treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie Użytkownika: teksty, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, pliki audio, informacje, dane, wiadomości.

Cennik - cennik Usług.

Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin i zgadza się z Polityką Prywatności.
 4. Specyfikacja Usługi oraz Cennik dostępne są na stronie Najszybsza.pl Cennik
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia Konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Użytkownika i Usługodawcy.
 7. Użytkownik staje się Administratorem danych osobowych a Usługodawca Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w momencie zakupu planu płatnego.
 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie zakupu planu płatnego.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom stworzenie i edycję witryn internetowych w Kreatorze. Użytkownik może tam zamieszczać swoje treści (określone w §4 pkt.2).

 1. Rodzaje usług w Serwisie
  • utworzenie konta Użytkownika
  • wprowadzanie oraz przetwarzanie danych osobowych w Koncie Użytkownika,
  • komunikacja mailowa z Użytkownikiem (wiadomości email, newsletter),
  • zarządzanie witryną w Kreatorze (zmiana wyglądu, ustawień, edycja treści, publikacja witryny w Internecie)
  • dzierżawa Nowej Domeny
 2. Odpłatność za usługi
  • Usługi bezpłatne:
   • rejestracja i założenie konta Użytkownika
   • zarządzanie witryną w Kreatorze
   • hosting witryny Użytkownika
  • Usługi płatne wg Cennika:
   • dodatkowe funkcje Kreatora
   • dzierżawa domeny
   • moduł bloga
   • moduł formularzy
   • moduł sklepu internetowego
   • skrzynki e-mail
 3. Aktualizacje. Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania, zmian i usuwania funkcjonalności w Kreatorze w dowolnym momencie.
 4. Wsparcie techniczne
  • Usługodawca udziela wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Kreatora mailowo, przez czat online lub telefonicznie w godzinach 9:00-17:00.
  • Użytkownik może liczyć na odpowiedź w ciągu 24h.
 5. Okres obowiązywania umowy. Usługi bezpłatne świadczone są przez czas nieokreślony. Usługi płatne świadczone są przez czas określony w Cenniku.
 6. Użytkownik może utworzyć maksymalnie 3 witryny Użytkownika w ramach usług bezpłatnych i dowolną liczbę witryn Użytkownika w ramach usług płatnych.

§ 4. Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne do współpracy z Serwisem
  • Komputer z dostępem do internetu. Urządzenie o wielkości ekranu min. 1024x768 pikseli
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej: Google Chrome 88 (lub nowszej), Mozilla Firefox 90 (lub nowszej), Edge 80 (lub nowszej), Safari 15 (lub nowszej), Opera 74 (lub nowszej).
 2. Wymagania dotyczące treści
  • Użytkownik ma prawo zmieniać treść witryny i publikować go tylko w ramach swojego konta w Serwisie.
  • Użytkownik mie ma możliwości powrotu do poprzedniej wersji Serwisu Użytkownika po modyfikacji treści.
  • Użytkownik ma zakaz umieszczania w witrynie, w adresach URL lub w subdomenie:
   • Treści naruszających prawo (np. pornograficznych, rasistowskich, pedofilskich, faszystowskich itp.)
   • Treści nawołujących lub szerzących nienawiść, nietolerancję, dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, narodowość, religię, przekonania polityczne
   • Treści dla dorosłych (np. erotycznych, pokazujących nagość)
   • Znaków towarowych chronionych prawem, których nie jest właścicielem
   • Treści chronionych prawem (np. muzyki, filmów, gier), do których nie ma praw autorskich
   • Treści naruszających prywatność i dobra osobiste osób trzecich
   • Treści zagrażających zdrowiu lub życiu, naruszających bezpieczeństwo publiczne
   • Treści lub narzędzi Black-Hat SEO (służących tylko do pozycjonowania stron w Internecie)
   • Treści naruszających zasady uczciwej konkurencji
   • Treści lub narzędzi zawierających elementy mogące wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu lub innych Serwisów zewnętrznych
   • Treści lub danych będącyh repozytorium danych na innym serwerze (tzw. serwer lustrzany).
   • Treści lub narzędzi spamerskich
   • Treści, plików, programów szkodliwych (np. wirusów, robaków, pająków)
   • Treści lub narzędzi mających na celu wyłudzanie informacji lub danych osobistych
   • Treści lub narzędzi służących oszustwom tzw. scam (np. piramidy finansowe, łańcuszki szczęścia, szybkie bogacenie się)
   • Treści reklamujących produkty nielegalne, niebezpieczne (np. broń, narkotyki, kradzione rzeczy)
  • Usługodawca ma prawo do zablokowania witryny lub usunięcia konta jeśli Użytkownik umieści jakiekolwiek z wyżej wymienionych treści w § 4 2.c.
  • Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem Treści, które umieszcza lub posiada zezwolenie na ich publikację.
  • Serwis ma prawo do umieszczenia reklamy w witrynie w ramach Usług bezpłatnych.
  • Użytkownik ma prawo do umieszczania linków do Serwisów zewnętrznych z wyjątkiem Serwisów zawierających Treści wymienione w §4 pkt 2.c.
  • Użytkownik ma obowiązek umieszczenia w witrynie tzw. Politykę Prywatności czyli opis jakie informacje o Odwiedzających jego witryna zbiera i jak je używa.
 3. Prawa własności
  • Właścicielem subdomeny, pod którą dostępny jest Serwis Użytkownika jest Usługodawca.
  • Jedynym właścicielem oprogramowania Serwisu, kodu AMP HTML/CSS witryn, projektów graficznych wyjściowych szablonów, tekstów w Serwisie oraz logotypów Serwisu jest Usługdawca. Żadna część Serwisu, oprogramowania, kodu witryn, projektów szablonów, tekstów z Serwisu nie może być kopiowana, zmieniana, rozpowszechniana i/lub sprzedawana bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  • Usługodawca oferuje Użytkownikowi prawo do używania projektów graficznych szablonów i ich modyfikacji tylko w ramach korzystania z Serwisu. Użytkownik nie ma prawa kopiowania projektów graficznych i umieszczania ich na innych serwerach i/lub odsprzedaży tych projektów.
  • Zdjęcia oraz komponenty (fonty, ikony) użyte w projektach graficznych pochodzą z Serwisów Zewnętrznych oferujących bezpłatne licencje i prawo do umieszczania ich w witrynach osobistych i firmowych. Zdjęcia i komponenty w dowolnym momencie mogą być zastąpione innymi.
  • Użytkownik daje zgodę Usługodawcy na hostowanie Treści, zarządzanie nią w ramach Usługi (w tym ale nie tylko kopiowanie, formatowanie, modyfikacje, publikację, dystrybucję).
  • W przypadku usunięcia konta Użytkownika Usługodawca ma prawo do skasowania wszystkich Treści Użytkownika
  • Usługodawca ma prawo do posługiwania się wizerunkiem witryny użytkownika (zrzut ekranu witryny, link do witryny, tekst opisujący witrynę) w celach promocyjnych i marketingowych Serwisu.
 4. Warunki dzierżawy Nowej Domeny.
  • Właścicielem (Abonentem) Nowej Domeny jest Serwis.
  • Serwis daje Użytkownikowi możliwość dzierżawy Nowej Domeny.
  • Cennik Nowych Domen dostępny jest na stronie zamówienia po wybraniu konkretnej domeny.
  • Użytkownik może podłączyć 1 Nową Domenę do 1 Serwisu Użytkownika w planie płatnym.
  • Użytkownik dzierżawi Nową Domenę od Serwisu na okres 1 roku.
  • Użytkownik ma prawo do korzystania z Nowej Domeny w ramach konta w Najszybsza.
  • Nowa Domena jest aktywna tylko gdy plan płatny Serwisu Użytkownika jest aktywny (opłacony).
  • Po wygaśnięciu planu płatnego Nowa Domena zostaje odłączona od witryny Użytkownika.
  • Użytkownik ma prawo do odnowienia dzierżawy domeny na kolejny rok.
  • Przy odnowieniu domeny na kolejny rok obowiązują stawki z cennika dostępnego w koszyku podczas składania zamówienia
  • Użytkownik może zamówić dodatkowo płatną usługę:
   • Zmiany własności domeny na swoje dane (cesji domeny). Cesja blokuje transfer do innego operatora domen na 60 dni.
   • Transferu domeny do innego operatora domen. Transfer z użyciem kodu auth/info.
  • Usługi cesji lub transferu domeny są dodatkowo, jednorazowo płatne. Koszt to 100 zł netto. Czas realizacji 7 dni roboczych.
 5. Warunki podłączenia Własnej Domeny.
  • Serwis daje Użytkownikowi możliwość przekierowania Własnej Domeny na wybraną witrynę Użytkownika.
  • Serwis Użytkownika, na którą przekierowana jest Własna Domena musi posiadać aktywny (opłacony) plan płatny.
  • Po wygaśnięciu planu płatnego Własna Domena zostaje odłączona od witryny Użytkownika.
  • Użytkownik we własnym zakresie dokonuje zmian i aktualizacji w rekordach DNS Własnej Domeny.
  • Użytkownik we własnym zakresie odnawia i opłaca Własną Domenę u swojego operatora domeny.

§ 5. Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik rejestrując konto Użytkownika zobowiązany jest do:
  • podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych
  • przechowywania hasła dostępu do konta poufnie i bez dostępu osób trzecich
  • natychmiastowego poinformowania Usługodawcy jeśli odkryje niepokojące zmiany w witrynie Użytkownika, którą tworzy.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • ma ukończone 18 lat
  • jest zdolny do czynności cywilno - prawnych
  • jest odpowiedzialny za działania w ramach Konta Użytkownika (np. umieszczanie treści, udostępnianie hasła osobom trzecim)
  • na własną odpowiedzialność umieszcza w witrynie Użytkownika swoje informacje prywatne (zdjęcia, adresy e-mail, telefony), mając na uwadze, że witryny są ogólnodostępne w sieci Internet.
 3. Serwis stosuje zabezpieczenie SSL przy logowaniu do konta
 4. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości zmiany hasła. W przypadku zapomnienia Serwis prosi o nadanie nowego hasła.
 5. Usługodawca zbiera, chroni i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie ze swoją Polityką prywatności

§ 6. Płatności

 1. Bramka płatnicza
  • bramkę płatniczą w Serwisie IMOJE obsługuje ING Bank Śląski
  • Walutą płatności jest polski złoty (PLN)
  • Płatności odbywają się przez połączenie szyfrowane (SSL)
  • Serwis nie przechowuje żadnych danych dotyczących kart płatniczych lub informacji dostępowych do rachunku bankowego Użytkownika.
  • Użytkownik ponosi ewentualne opłaty przelewów zgodnie z umową z bankiem, w którym posiada rachunek bankowy.
 2. Serwis ma prawo do zmiany cen w każdym momencie, przy czym ceny są gwarantowane przez okres wykupionej usługi płatnej.
 3. Usługi płatne są świadczone od momentu gdy Serwis otrzyma potwierdzenie z bramki płatniczej, że płatność przebiegła pomyślnie.
 4. Płatność dokonywana jest z góry na 12 miesięcy.
 5. Użytkownik w każdym momencie może dokupić usługi płatne.
 6. Możliwe jest odnowienie Usług przed upływem 12 miesięcy na kolejny rok. Jeśli Użytkownik nie odnowi Usług nadal może korzystać z Usług bezpłatnych.
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT zgadza się na wystawienie i otrzymanie e-faktury.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Usług płatnych wymaga podania danych osobowych takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien podać aktualne, pełne dane firmy takie jak numer NIP, nazwa firmy, adres siedziby.
 4. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Szczegóły są zawarte w Polityce prywatności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie ich uniemożliwia korzystanie z Usług Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, uaktualnienia lub ich usunięcia.
 7. Korzystając z funkcjonalności Formularze lub Sklepy, w których jest konieczność zbierania danych osobowych Użytkownik staje się Administratorem danych i powierza Usługodawcy dane osobowe do przetwarzania. Szczegóły są zawarte w Polityce prywatności.

§ 8. Reklamacje i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu tygodnia od zdarzenia.
 2. Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 3. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi płatnej ma prawo do rezygnacji i zwrotu zapłaty za Usługę do 14 dni od dnia zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 4. 14-dniowa gwarancja zwrotu nie przysługuje Użytkownikowi, który zamówił w ramach Usługi płatnej Nową Domenę. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U 2014 r. poz. 827) Art. 38 pkt. 3 oraz Art. 38 pkt. 6.
 5. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, opis problemu, żądanie Użytkownika, podpis.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Serwis udostępnia różne narzędzia do edycji i publikacji stron internetowych w ramach Kreatora
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na najwyższym możliwym dla niego poziomie.
 3. Dostępność Usług to 24/7 z wyjątkiem przypadków:
  • zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów bezpieczeństwa.
  • ingerencji tzw. Siły Wyższej.
  • aktualizacji i wykonywania prac konserwatorskich w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika (np. udostępnienie hasła do konta osobom trzecim, reklamowanie produktów, wygłaszanie opinii, ujawnianie prywatnych danych itp.)
 5. Usługodawca nie sprawdza poprawności kodu HTML/CSS/JSON dodawanego samodzielnie do witryny Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z tego powodu strona przestanie dobrze funkcjonować lub straci charakter stron AMP/RWD/PWA.
 6. Usługodawca wykonuje BACKUP czyli kopie zapasowe opublikowanej wersji witryny Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania umieszczanych treści przez Użytkownika w witrynach Użytkownika jednak może to robić.
 8. Usługodawca nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy i inne materiały, które Użytkownik umieszcza w witrynach Użytkownika, w tym m.in. za prawidłowość, zgodność z prawem czy kompletność informacji.
 9. Usługodawca ma prawo do zablokowania witryny Użytkownika /usunięcia konta jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub łamie prawo.
 10. Usługodawca ma prawo do usunięcia witryny Użytkownika / Konta Użytkownika.
 11. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w działalności, utratę danych, utratę zysku, utratę wartości firmy lub jakiekolwiek pośrednie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania /niekorzystania z Usług.
 12. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do witryny Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 13. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przerw, zakłóceń w wyniku wprowadzanych zmian w witrynie natury technicznej, konserwacyjnej lub operacyjnej.
 14. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzie, pożary, wojny, akty terroryzmu, akcje protestacyjne, awarie systemu, przeciążenia Internetu.
 15. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie, w przypadku których jest pośrednikiem np. mapy dostarczanej przez Google Maps, wideo dostarczanego przez YouTube, feedów dostarczanych przez Facebook, Instagram, IMDB.
 16. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jest ograniczona do kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta w roku wykonywania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. Zmieniony Regulamin zostaje opublikowany na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik ma 14 dni na zaznajomienie się z nowym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu po 14 dniach od zmiany Regulaminu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2023.

© 2020-2023 Strona zbudowana i hostowana w Najszybsza.pl