Regulamin serwisu Najszybsza.pl

§ 1. Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://najszybsza.pl
Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
Usługodawca - firma Esentia Aligata sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Gdańska 2 /67 Warszawa 01-633, o numerze NIP 5471996177, REGON: 072886795, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186680, z kapitałem zakładowym 87450 zł, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Kontakt do Usługodawcy: adres e-mail info@najszybsza.pl, telefon +48 502390293
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Rejestracja - proces rejestracji danych Użytkownika w Serwisie, który zostaje zakończony aktywowaniem Konta użytkownika.
Konto Użytkownika - indywidualne konto internetowe założone w Serwisie podczas rejestracji.
Usługi określone w Regulaminie i świadczone w Serwisie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Kreator - narzędzie do tworzenia stron www dostępne online przez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się do Serwisu.
Witryna - zbiór stron w jednej subdomenie internetowej, które Użytkownik zbudował w Kreatorze.
Nowa domena - domena zamówiona i dzierżawiona w Serwisie Najszybsza
Własna domena - domena zamówiona w Serwisie zewnętrznym
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Treści - treści umieszczane przez Użytkownika na Witrynie: teksty, zdjęcia, grafiki, pliki wideo, pliki audio, informacje, dane, wiadomości.
Cennik - cennik Usług.
Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin i zgadza się z Polityką Prywatności.
 4. Specyfikacja Usługi oraz Cennik dostępne są na stronie Najszybsza.pl Cennik
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia Konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Użytkownika i Usługodawcy.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom stworzenie i edycję Witryny internetowej w Kreatorze. Użytkownik może zamieszczać na Witrynie swoje treści (określone w §4 pkt.2).
 1. Rodzaje usług w Serwisie
  • utworzenie konta Użytkownika
  • wprowadzanie oraz aktualizacja danych osobowych w Koncie Użytkownika,
  • komunikacja mailowa z Użytkownikiem (wiadomości email, newsletter),
  • zarządzanie Witryną w Kreatorze (zmiana wyglądu, ustawień, edycja treści, publikacja Witryny w Internecie)
  • dzierżawa domeny
 2. Odpłatność za usługi
  • Usługi bezpłatne:
   • rejestracja i założenie konta Użytkownika,
   • zarządzanie Witryną w Kreatorze
   • hosting Witryny
  • Usługi płatne wg Cennika:
   • dodatkowe funkcje Kreatora
   • dzierżawa domeny
 3. Aktualizacje
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania, zmian i usuwania funkcjonalności w Kreatorze w dowolnym momencie.
 5. Wsparcie techniczne
  • Usługodawca udziela wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Kreatora mailowo, przez czat online lub telefonicznie w godzinach 9:00-15:00.
  • Użytkownik może liczyć na odpowiedź w ciągu 24h.
 6. Okres obowiązywania umowy.
 7. Usługi bezpłatne świadczone są przez czas nieokreślony. Usługi płatne świadczone są przez czas określony w Cenniku.
 8. Użytkownik może utworzyć maksymalnie 3 Witryny w ramach usług bezpłatnych i dowolną liczbę Witryn w ramach usług płatnych.

§ 4. Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne do współpracy z Serwisem
  • Komputer z dostępem do internetu. Urządzenie o wielkości ekranu min. 1024x768 pikseli
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej: Google Chrome 76 (lub nowszej), Mozilla Firefox 70 (lub nowszej), Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Safari 13 (lub nowszej), Opera 60 (lub nowszej).
 2. Wymagania dotyczące treści
  • Użytkownik ma prawo zmieniać treść Witryny i publikować ją tylko w ramach swojego konta w Serwisie
  • Użytkownik mie ma możliwości powrotu do poprzedniej wersji Witryny po modyfikacji treści
  • Użytkownik ma zakaz umieszczania na Witrynach, w adresach URL lub w subdomenie:
   • Treści naruszających prawo (np. pornograficznych, rasistowskich, pedofilskich, faszystowskich itp.)
   • Treści nawołujących lub szerzących nienawiść, nietolerancję, dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, narodowość, religię, przekonania polityczne
   • Treści dla dorosłych (np. erotycznych, pokazujących nagość)
   • Znaków towarowych chronionych prawem, których nie jest właścicielem
   • Treści chronionych prawem (np. muzyki, filmów, gier), do których nie ma praw autorskich
   • Treści naruszających prywatność i dobra osobiste osób trzecich
   • Treści zagrażających zdrowiu lub życiu, naruszających bezpieczeństwo publiczne
   • Treści lub narzędzi Black-Hat SEO (służących tylko do pozycjonowania stron w Internecie)
   • Treści naruszających zasady uczciwej konkurencji
   • Treści lub narzędzi zawierających elementy mogące wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu lub innych Serwisów zewnętrznych
   • Treści lub danych będącyh repozytorium danych na innym serwerze (tzw. serwer lustrzany).
   • Treści lub narzędzi spamerskich
   • Treści, plików, programów szkodliwych (np. wirusów, robaków, pająków)
   • Treści lub narzędzi mających na celu wyłudzanie informacji lub danych osobistych
   • Treści lub narzędzi służących oszustwom tzw. scam (np. piramidy finansowe, łańcuszki szczęścia, szybkie bogacenie się)
   • Treści reklamujących produkty nielegalne, niebezpieczne (np. broń, narkotyki, kradzione rzeczy)
  • Usługodawca ma prawo do zablokowania Witryny lub usunięcia konta jeśli Użytkownik umieści jakiekolwiek z wyżej wymienionych treści w § 4 2.c.
  • Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem Treści, które umieszcza lub posiada zezwolenie na ich publikację.
  • Serwis ma prawo do umieszczenia reklamy Serwisu w Witrynie Użytkownika w ramach Usług bezpłatnych.
  • Użytkownik ma prawo do umieszczania linków do Serwisów zewnętrznych z wyjątkiem Serwisów zawierających Treści wymienione w §4 pkt 2.c.
  • Użytkownik ma obowiązek umieszczenia na Witrynie tzw. Politykę Prywatności czyli opis jakie informacje o Odwiedzających jego Witrynę zbiera i jak je używa.
 3. Prawa własności
  • Właścicielem subdomeny, pod którą dostępna jest Witryna Użytkownika jest Usługodawca.
  • Jedynym właścicielem oprogramowania Serwisu, kodu AMP HTML/CSS Witryn, projektów graficznych szablonów, tekstów w Serwisie oraz logotypów Serwisu jest Usługdawca. Żadna część Serwisu, oprogramowania, kodu Witryn, projektów szablonów, tekstów z Serwisu nie może być kopiowana, zmieniana, rozpowszechniana i/lub sprzedawana bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  • Usługodawca oferuje Użytkownikowi prawo do używania projektów graficznych szablonów i ich modyfikacji tylko w ramach korzystania z Serwisu. Użytkownik nie ma prawa kopiowania projektów graficznych i umieszczania ich na innych serwerach i/lub odsprzedaży tych projektów.
  • Zdjęcia oraz komponenty (fonty, ikony) użyte w projektach graficznych pochodzą z Serwisów zewnętrznych oferujących bezpłatne licencje i prawo do umieszczania ich na Witrynach osobistych i firmowych. Zdjęcia i komponenty w dowolnym momencie mogą być zastąpione innymi.
  • Użytkownik daje zgodę Usługodawcy na hostowanie Treści, zarządzanie nią w ramach Usługi (w tym ale nie tylko kopiowanie, formatowanie, modyfikacje, publikację, dystrybucję).
  • W przypadku usunięcia konta Użytkownika Usługodawca ma prawo do skasowania wszystkich Treści Użytkownika
  • Usługodawca ma prawo do posługiwania się wizerunkiem Witryny Użytkownika (zrzut ekranu Witryny, link do Witryny, tekst opisujący Witrynę) w celach promocyjnych i marketingowych Serwisu.
 4. Warunki dzierżawy nowej domeny.
  • Serwis daje Użytkownikowi możliwość wybrania wolnej nowej domeny z rozszerzeniem .pl, funkcjonalnej (np. .com.pl, .biz.pl, .info.pl ) regionalnej (np. .waw.pl)
  • Użytkownik dzierżawi nową domenę od Serwisu.
  • Użytkownik ma prawo do korzystania z nowej domeny w ramach konta w Najszybsza.
  • Na każdy zakupiony roczny plan PRO przysługuje jedna nowa domena.
  • Nową domenę można połączyć z dowolną witryną z zakupionym rocznym planem PRO.
  • Nowa domena jest ważna tylko gdy plan PRO jest aktywny (opłacony).
  • Po wygaśnięciu planu PRO domena zostaje odłączona od witryny.
  • Użytkownik ma prawo do odnowienia domeny na kolejny rok wraz z odnowieniem planu PRO.
  • Przy odnowieniu domeny na kolejny rok obowiązują stawki z cennika na stronie Domeny
  • Rejestratorem domen dostępnych w Najszybsza.pl jest OVH.
 5. Warunki podłączenia własnej domeny
  • Serwis daje Użytkownikowi możliwość przekierowania własnej domeny na wybraną witrynę.
  • Witryna na którą przekierowana jest domena musi posiadać aktywny (opłacony) plan PRO.
  • Po wygaśnięciu planu PRO domena zostaje odłączona od witryny.
  • Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie odnawiać/opłacać domenę u swojego Rejestratora domen.

§ 5. Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik rejestrując konto Użytkownika zobowiązany jest do:
  • podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych
  • przechowywania hasła dostępu do konta poufnie i bez dostępu osób trzecich
  • natychmiastowego poinformowania Usługodawcy jeśli odkryje niepokojące zmiany na Witrynie, którą tworzy
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • ma ukończone 18 lat
  • jest zdolny do czynności cywilno - prawnych
  • jest odpowiedzialny za działania w ramach Konta Użytkownika (np. umieszczanie treści, udostępnianie hasła osobom trzecim)
  • na własną odpowiedzialność umieszcza na Witrynach swoje informacje prywatne (zdjęcia, adresy e-mail, telefony), mając na uwadze, że Witryny są ogólnodostępne w sieci Internet.
 3. Serwis stosuje zabezpieczenie SSL przy logowaniu do konta
 4. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości zmiany hasła. W przypadku zapomnienia Serwis prosi o nadanie nowego hasła.
 5. Usługodawca zbiera, chroni i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie ze swoją Polityką prywatności

§ 6. Płatności

 1. Bramka płatnicza
  • bramkę płatniczą w Serwisie obsługuje ING Bank Śląski (IMOJE)
  • Walutą płatności jest polski złoty (PLN)
  • Płatności odbywają się przez połączenie szyfrowane (SSL)
  • Serwis nie przechowuje żadnych danych dotyczących kart płatniczych lub informacji dostępowych do rachunku bankowego Użytkownika.
  • Użytkownik ponosi ewentualne opłaty przelewów zgodnie z umową z bankiem, w którym posiada rachunek bankowy
 2. Serwis ma prawo do zmiany cen w każdym momencie, przy czym ceny są gwarantowane przez okres wykupionej usługi płatnej.
 3. Usługi płatne są świadczone od momentu gdy Serwis otrzyma potwierdzenie z bramki płatniczej, że płatność przebiegła pomyślnie.
 4. Płatność dokonywana jest z góry na 12 miesięcy.
 5. Użytkownik w każdym momencie może dokupić usługi płatne do Witryny.
 6. Możliwe jest odnowienie Usług przed upływem 12 miesięcy na kolejny rok. Jeśli Użytkownik nie odnowi Usług nadal może korzystać z Usług bezpłatnych.
 7. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT zgadza się na wystawienie i otrzymanie e-faktury.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu email
 2. Korzystanie z Usług płatnych wymaga podania danych osobowych takich jak adres e-mail, imię, nazwisko.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien podać aktualne, pełne dane firmy takie jak numer NIP, nazwa firmy, adres siedziby.
 4. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Szczegóły są zawarte w Polityce prywatności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie ich uniemożliwia korzystanie z Usług Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, uaktualnienia lub ich usunięcia.

§ 8. Reklamacje i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu tygodnia od zdarzenia.
 2. Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 3. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi płatnej ma prawo do rezygnacji i zwrotu zapłaty za Usługę do 14 dni od dnia zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Art. 27.
 4. 14-dniowa gwarancja zwrotu nie przysługuje Użytkownikowi, który zamówił w ramach Usługi płatnej nową, spersonalizowaną domenę. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U 2014 r. poz. 827) Art. 38 pkt. 3 oraz Art. 38 pkt. 6.
 5. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, opis problemu, żądanie Użytkownika, podpis.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Serwis udostępnia różne narzędzia do edycji i publikacji witryn internetowych w ramach Kreatora
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na najwyższym możliwym dla niego poziomie.
 3. Dostępność Usług to 24/7 z wyjątkiem przypadków:
  • zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów bezpieczeństwa
  • ingerencji tzw. Siły Wyższej.
  • aktualizacji i wykonywania prac konserwatorskich w Serwisie
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika (np. udostępnienie hasła do konta osobom trzecim, reklamowanie produktów, wygłaszanie opinii, ujawnianie prywatnych danych itp.)
 5. Usługodawca nie sprawdza poprawności kodu HTML/CSS/JSON dodawanego samodzielnie do Witryny i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z tego powodu strona przestanie dobrze funkcjonować lub straci charakter stron AMP/RWD/PWA.
 6. Usługodawca wykonuje BACKUP czyli kopie zapasowe każdej opublikowanej wersji Witryny. Kopie zapasowe są dostępne po zalogowaniu w Serwisie.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania umieszczanych treści przez Użytkownika w Witrynach jednak może to robić.
 8. Usługodawca nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy i inne materiały, które Użytkownik umieszcza na Witrynach, w tym m.in. za prawidłowość, zgodność z prawem czy kompletność informacji.
 9. Usługodawca ma prawo do zablokowania Witryny /usunięcia konta jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub łamie prawo.
 10. Usługodawca ma prawo do usunięcia Witryny / Konta Użytkownika.
 11. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w działalności, utratę danych, utratę zysku, utratę wartości firmy lub jakiekolwiek pośrednie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania /niekorzystania z Usług.
  • nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Witryny z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przerw, zakłóceń w wyniku wprowadzanych zmian w Serwisie natury technicznej, konserwacyjnej lub operacyjnej
  • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzie, pożary, wojny, akty terroryzmu, akcje protestacyjne, awarie systemu, przeciążenia Internetu.
  • nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie, w przypadku których jest pośrednikiem np. mapy dostarczanej przez Google Maps, wideo dostarczanego przez YouTube, feedów dostarczanych przez Facebook, Instagram, IMDB.
 12. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jest ograniczona do kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta w roku wykonywania usługi, która jest przedmiotem reklamacji

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. Zmieniony Regulamin zostaje opublikowany na stronie Serwisu, a Użytkownik zostaje powiadomiony o tym mailowo.
 3. Użytkownik ma 14 dni na zaznajomienie się z nowym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu po 14 dniach od zmiany Regulaminu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020.
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? Skontaktuj się z nami: info@najszybsza.pl