1. Strona główna
  2. Pomoc
  3. Jak korzystać z Inspektora ustawień?

Jak korzystać z Inspektora ustawień?

SZYBKIE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-28

Inspektor to okienko z ustawieniami elementów, z których zbudowana jest Twoja strona. Każdy element na stronie np. sekcja, element tekstowy, box, zdjęcie ma swoje ustawienia, które możesz zmienić w Inspektorze. Inspektor możesz otworzyć poprzez kliknięcie kursorem w element.

ustawienia inspektora
ustawienia inspektora<br>

W górnym niebieskim pasku Inspektora umieszczone są ikony przesuwania, duplikowania i usuwania elementu.

W środkowej części są ustawienia wszystkich parametrów elementu.

W dolnym pasku są umieszczone ikony zmieniające wyświetlanie Inspektora - możesz przesunąć go do lewej krawędzi ekranu lub powiększyć.

Aby zamknąć Inspektor kliknij ponownie w wybrany element lub w krzyżyk zamknięcia Inspektora.

Stwórz własną stronę internetową w kreatorze stron www Najszybsza.

Jak możemy Ci pomóc?

© 2020-2023 Strona zbudowana i hostowana w Najszybsza.pl